Doplnkové služby

 
Nakoľko naši obyvatelia prichádzajú do styku so všetkými zamestnancami domova plne si uvedomujem potrebu tímovej práce. Preto aj cieľom projektu je zaoberať sa zlepšovaním kvality života v našom zariadení v tímovom procese.