Správy

pdf   Súhrnná správa za I. štvrťrok 2013 o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 EUR
pdf   Súhrnná správa za II. štvrťrok 2013 o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 EUR
pdf   Súhrnná správa za III. štvrťrok 2013 o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 EUR
pdf   Súhrnná správa za IV. štvrťrok 2013 o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 EUR
pdf   Súhrnná správa za I. štvrťrok 2014 o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 EUR
pdf   Súhrnná správa za II. štvrťrok 2014 o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 EUR
pdf   Súhrnná správa za III. štvrťrok 2014 o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 EUR
pdf   Súhrnná správa za IV. štvrťrok 2014 o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 EUR
pdf   Súhrnná správa za I. štvrťrok 2015 o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 EUR
pdf   Súhrnná správa za II. štvrťrok 2015 o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 EUR
pdf   Súhrnná správa za III. štvrťrok 2015 o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 EUR
pdf   Súhrnná správa za IV. štvrťrok 2015 o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 EUR
pdf   Súhrnná správa za I. štvrťrok 2016 o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 EUR
pdf   Súhrnná správa za II. štvrťrok 2016 o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 EUR
pdf   Súhrnná správa za III. štvrťrok 2016 o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 EUR
pdf   Súhrnná správa za IV. štvrťrok 2016 o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 EUR