Kontakt

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb „BUKOVEC“
Sebedín č.37
974 01 Sebedín - Bečov

Zriaďovateľ:

Banskobystrický samosprávny kraj
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica

Právna forma DD a DSS :

Rozpočtová organizácia

IČO:37827464         DiČ:2021607456

 

DD a DSS Sebedín: 048/47 00 595, 0902 786 232

DSS Hrochoť: 048/41 90 412, 0948 898 080

E-mail: ddadssbukovec@mail.t-com.sk

Fax: 048/470 00 590

 

Riaditeľ/štatutárny zástupca:

Mgr. GREČOVÁ Eva    (048/47 00 591; 0903 595 597) riaditel@ddadssbukovec.sk

Zástupca riaditeľa:

Mgr. ORSZÁGH Roman (048/47 00 593; 0904 445 113) socialne@ddadssbukovec.sk

Vedúca ekonomicko – prevádzkového úseku:

Ing. MATEJČÍKOVÁ Zuzana  (048/47 00 592)

Vedúci sociálno – zdravotného úseku:

Mgr. ORSZÁGH Roman (048/47 00 593; 0904 445 113) socialne@ddadssbukovec.sk

Hlavná sestra:

Bc. KOVÁČOVÁ Ľubica (048/47 00 594; 0948 899 886)

Stravovací referent:

LAUKOVÁ Mária (048/47 00 590)

 

 Zväčšiť mapu